RETU-hankkeessa kehitteillä olevan digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen, eli RETU-mittarin, ensimmäinen pilottiversio on nyt julkaistu osoitteessa https://retumittari.fi/

RETU-mittaria kehitetään pilotoinnista saadun palautteen perusteella. Palautetta mittarista voi antaa palautetoiminnon kautta, joka tulee näkyviin mittarin täyttämisen jälkeen.

Lisätietoja RETU-mittarin käytöstä ja kehittämisestä antaa projektipäällikkö Helena Kasurinen helena.kasurinen@laurea.fi