Tervetuloa tutustumaan RETU – Resilienssi ja tulevaisuususko hankkeeseen!

Opiskelijoiden pahoinvointi on lisääntynyt. Oppilaitosten ohjaus- ja hyvinvointipalveluita pitää kohdentaa oikein ja nopealla aikataululla.

RETU-hankkeessa kehitetään digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline.

Palvelutarpeen arviointiväline auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä. Hankkeessa kehitetään palveluja, joiden avulla nuori saa oikea-aikaista ja soveltuvaa tukea sitä tarvitessaan.