Blogi

Yhteensoiva minuus ja itsensä johtaminen

Kirjoittaja: Mika Launikari, Laurea ammattikorkeakoulu Euroopan komissio avasi uuden digitaalisen Europassi-palvelun heinäkuussa 2020. Se on saatavilla 29 eurooppalaisella kielellä. Uusi Europassi tarjoaa kansalaisille työkaluja ja tietoa elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun …

CREAR-mittari ja EU:n elinikäisen oppimisen avaintaidot

Kirjoittaja: Raimo Vuorinen, KTL, Jyväskylän yliopisto RETU-hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Tämä tavoite on erittäin …

Kuinka tukea opiskelukykyä ja -taitoja?

Kirjoittaja: Tuula Niskanen, ammattiopisto Spesia RETU-hankkeessa kehitetyllä digitaalisella palvelutarpeen arviointivälineellä saadaan tietoa muun muassa opiskelijan opiskelukyvystä ja -taidoista. Tietojen pohjalta opiskelijoiden tukea suunnitellaan ohjauskeskusteluissa niin, että opiskelu olisi kaikille mahdollisimman …

CREAR-mittarin esittelyä ja testausta korkeakouluympäristössä

Kirjoittaja: Mervi Kurula, Karelia AMK Karelia-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tapahtuma kokoaa hyvinvointitoimijat yhteen kampuksillaKarelia-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tapahtuma pidetään vuosittain helmikuun alussa Karelian kampuksilla.  Tapahtumaa ovat järjestämässä Karelian hyvinvointitoimijat mm. opintokuraattori yhdessä VIP- opiskelijoiden ja opiskelijakunta …

RETU-hankkeen toinen työkokous pidettiin Joensuussa 21.11.2019

Kirjoittaja: Saara Gröhn, Laurea Loppuvuosi on kiireistä aikaa, ja RETU-hankkeen toinen työkokous pidettiinkin Joensuussa 21.11. tiivistetyllä porukalla. Riveria ja Karelia-amk olivat järjestäneet hankeväelle mukavat puitteet työskentelyyn, maistuvaa lounasta ravintola Kiesassa …

Opiskelijan hyvinvoinnin huomioiminen koulupäivän aikana

Kirjoittaja: Jouko Ignatius, Riveria YT-neuvottelujen tuoma epävarmuus näkyy myös opiskelijoiden arjessaElämme haasteellisia aikoja yhteiskunnassa ja sitä kautta koulumaailmassa. Politiikka on ollut poukkoilevaa ja ennakoitavuus on siten todella vaikeaa. Tämä toki …

CREAR-mittari esillä eri foorumeilla

Kirjoittaja Helena Kasurinen, Laurea RETU-hankkeessa kehitettyä digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä eli CREAR-mittaria esiteltiin syyskuun aikana monelaisilla foorumeilla (CREAR tulee sanoista Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness). Bratislavassa järjestettiin kansainvälisen ohjausalan järjestön IAEVG:n konferenssi 11.–13.9.2019. …

CREAR-mittari on tarkoitettu kaikille!

RETU-hankkeessa on tavoitteena kohdentaa oppilaitosten palveluita oikein ja nopeasti juuri heille, jotka palveluja tarvitsevat. Tämän avuksi hankkeessa on kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka tunnetaan nimellä CREAR. Se tulee sanoista Career, …