RETU-hankkeen toinen työkokous pidettiin Joensuussa 21.11.2019

Kirjoittaja: Saara Gröhn, Laurea

Loppuvuosi on kiireistä aikaa, ja RETU-hankkeen toinen työkokous pidettiinkin Joensuussa 21.11. tiivistetyllä porukalla. Riveria ja Karelia-amk olivat järjestäneet hankeväelle mukavat puitteet työskentelyyn, maistuvaa lounasta ravintola Kiesassa sekä antoisaa ohjelmaa iltapäiväksi. Kokouksen alkupuoli työskenneltiin Riverian Niskakadun yksikössä ajankohtaisten hankeaiheiden ja itsearvioinnin tulosten parissa. Iltapäivällä pääsimme tutustumaan kauppakeskus Centrumiin avattuihin Ohjaamon ja Luotsin palveluihin sekä Suvantokadulle Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry:n (JOSE) Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeeseen (ESR).

Työpajassa kartoitettiin kehittämiskohteita ja ideoitiin uusia käytänteitä ja toimintatapoja hanketyöhön
Ajankohtaisten hankeaiheiden jälkeen syvennyimme itsearvioinnin tuloksiin. RETU-hankkeessa tehdään läpi toimintakauden arviointia mallilla, jonka suunnittelu pohjautuu EQFM Excellence -malliin. Tämän syksyn aiheena itsearvioinnissa olivat henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä toiminta. Tulosten esittelyn jälkeen niitä tarkasteltiin sinisen meren strategian työkaluihin kuuluvan nelikentän kautta peilaten ja pohtimalla seuraavia:

1) Mitkä ovat haitallisia toimintatapoja, jotka voimme unohtaa?
2) Mitä ovat rakenteet joihin emme pysty vaikuttamaan?
3) Mitkä ovat olemassa olevat hyvät toimintatavat, joita voimme vahvistaa?
4) Millaisia uusia käytänteitä ja toimintatapoja voisi olla?

Päivä alkoi Riverian Niskakadun tiloissa

Tuloksina nostettakoon esille vahvistettavina toimintatapoina esimerkiksi oman organisaation tuki ja järjestäytyminen hanketyöhön. Työparien ja tiimityöskentelyn mallit toimivat ja tarvittavat kanavat ovat olemassa. Vahvistettavaa löytyi myös hankekonsortiossa olevan osaamisen ja omien hyvien toimintamallien tehostetummalle jakamiselle.

Uusista käytänteistä ja toimintatavoista keskustellessa nousi esiin muun muassa kiinnostusta erilaisille lisäsisällöille (linkkilistoja ym.) retu.fi verkkosivulle ja paikka hankkeen teemoihin liittyville seminaari- ja koulutustiedoille. Osallistujia innosti myös idea pilotoinnin tuen kehittäminen pitkäkestoiseksi prosessiksi koulutuksen muodossa. Lisäksi ideoitiin hankekonsortion eri toimijoiden välistä yhteistyötä ilman sen suurempaa määrittelyä koordinaattorin suunnalta.

Alueen kaikille avoimiin tukipalveluihin tutustumassa
Lounaan jälkeen lähdimme kohti kauppakeskus Centrumia, jossa pääsimme kuulemaan Ohjaamon ja Luotsin toiminnasta. Tapaamisen yhteydessä esittelimme RETU-hanketta ja kehitettyä digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä.

Hankeväki tutustumassa Ohjaamon ja Luotsin palveluihin

Ohjaamon ja Luotsin esittelyiden jälkeen otimme suunnan iltapäivän päätteeksi vielä toiselle puolen toria, Suvantokadulle. Joensuun Erilaiset Oppijat ry:n eli tuttavallisemmin JOSE:n, sekä heillä käynnissä olevan Elinikäisen oppimisen keskus -hankkeen tiloihin ja toimintaan meidät johdattelivat Sallamari Siitoinen ja Johanna Lyytikäinen. Meille kerrottiin tiiviistä yhteistyötä, jota JOSE tekee alueen oppilaitosten kanssa. Keskustelua olisimme voineet jatkaa pidempäänkin, sillä yhteisiä tekijöitä löytyi hanketoimijoiden ja JOSE:n työntekijöiden työn sisällöistä.

Sallamari Siitonen esittelee JOSE:n toimintaa ja Elinikäisen oppimisen keskus -hanketta

Loppuvuosi RETU-hankkeessa
Loppuvuoteen mahtui vielä yksi pilotointityöpaja 2.12.2019 Tikkurilassa ja skypeitse muille alueille. Tilaisuuden alustuksesta vastasi Laurea aiheenaan toimijuus. Työpajassa vaihdettiin ajatuksia digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen käytettävyydestä. Syksyllä alkanut pilotointi jatkuu oppilaitoksissa edelleen vuoden vaihteen jälkeen. Ensimmäisiä tuloksia pääsemme kuulemaan jo kevään korvalla.

Mukavaa joulunodotusta!


Kuvat: Saara Gröhn, Ohjaamon Olli ja Unsplash.com