Tervetuloa tutustumaan Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeeseen

Opiskelijoiden elämänhallinnalliset vaikeudet ovat viime vuosina lisääntyneet ja tarve saada niihin apua kasvanut. Sen vuoksi oppilaitosten ohjaus- ja hyvinvointipalveluita pitää kohdentaa oikein ja nopealla aikataululla. Juuri tähän haasteeseen tarttuu Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hanke (2018-2020).

RETU-hankkeessa kehitetään digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä. Hankkeessa kehitetään palveluja, joiden avulla nuori saa oikea-aikaista ja soveltuvaa tukea sitä tarvitessaan. CREAR-mittarin nimi tulee englanninkielisistä sanoista Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness.

Ajankohtaista hankkeessa

Uutinen 17.12.2020
Aineistoja uraohjauksesta ammatillisten opettajien työn tueksi

TAMK ja Oamk ovat RETU-hankkeessa yhteistyössä kehittäneet vapaasti käytettävissä olevia aineistoja ja itseopiskelutehtäviä uraohjauksesta ammatillisten opettajien työn tueksi. Materiaalit ovat verkossa saatavilla tästä linkistä. Samoihin aineistoihin pääsee myös tältä RETU-sivustolta kohdasta ’Materiaalit’.


Uutinen 17.12.2020
Käsikirjat CREAR-palvelutarpeen arviointivälineestä ruotsiksi ja englanniksi

Aiemmin (8.12.2020) tällä sivustolla uutisoitiin CREAR-palvelutarpeen arviointivälinettä esittelevästä suomenkielisestä käsikirjasta. Nyt tuo käsikirja on ilmestynyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat verkossa Theseus-palvelussa vapaasti saatavissa: CREAR-handbok på svenska ja CREAR Handbook in English.


Uutinen 8.12.2020
Käsikirja CREAR-palvelutarpeen arviointivälineestä on ilmestynyt

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR auttaa tunnistamaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti viidellä eri osa-alueella: opiskelu, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus, hyvinvointi, urasuunnittelu sekä työllistyminen.

CREAR on tarkoitettu varhaisen tunnistamisen työkaluksi ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuollon asiantuntijoille sekä muille tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ammattilaisille.

Uudessa käsikirjassa esitellään CREAR-arviointiväline sekä sen erilaiset käyttötilanteet ja soveltamistavat. Käsikirjan tavoitteena on tukea CREAR:n integroitumista oppilaitosten ja muiden TNO-palveluja tarjoavien toimijoiden ohjaus- ja tukiprosesseihin. Suomenkielinen julkaisu on vapaasti saatavilla Theseus-palvelussa tästä linkistä


Uutinen 9.11.2020
RETU-hankkeen päätösseminaari 8.12.2020

RETU-hankkeen päätöseminaari ’Ohjaus ja hyvinvointi – Toivoa tulevaisuuteen’ järjestetään verkkotapahtumana 8.12.2020 (klo 10-16). Lisätietoa seminaarista saa tältä verkkosivulta kohdasta ’Tapahtumat’.


Uutinen 9.11.2020
RETU-hankkeen marraskuun uutiskirje on ilmestynyt

RETU-hankkeen marraskuun uutiskirjeen pääasiallisena sisältönä on 8.12.2020 järjestettävä seminaari ’Ohjaus ja hyvinvointi – Toivoa tulevaisuuteen’. Tutustu uutiskirjeeseen tästä linkistä.


Uutinen 7.10.2020
RETU-hankkeen lokakuun uutiskirje on ilmestynyt

RETU-hankkeen lokakuun uutiskirjeessä kerrotaan, mm. TAMK:n ja Tredun välisestä ohjauksen kehittämisyhteistyöstä sekä Helena Kasurisen blogitekstissä siitä, mitä kaikkea liittyy resilienssiin ja tulevaisuususkoon. Tutustu uutiskirjeeseen tästä linkistä.


Uutinen 15.9.2020
RETU-hankkeen syyskuun uutiskirje on ilmestynyt

RETU-hankkeen syyskuun uutiskirjeessä kerrotaan, mm. CREAR-mittarin esittelyvideoista ja digiohjaamisesta Keudassa. Tutustu uutiskirjeeseen tästä linkistä.


Uutinen 20.8.2020
RETU-hankkeen elokuun uutiskirje on ilmestynyt

RETU-hankkeen elokuun uutiskirjeessä on paljon asiaa, mm. osaamisen tunnistamisesta ja urasuunnittelutaitojen kehittämisestä. Tutustu uutiskirjeeseen tästä linkistä.


Uutinen 26.6.2020
Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma

Hallitusohjelman mukaisesti opinto-ohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää opinto-ohjauksen kehittämisohjelman perusopetuksessa ja toisella asteella. Se kytkeytyy oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun, Oikeus oppia – ja Oikeus osata -ohjelmiin sekä valmistelussa olevaan lukiokoulutuksen laatuohjelmaan.


Uutinen 1.6.2020
RETU-uutiskirje on ilmestynyt

RETU-hankkeen ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt. Siinä kerrotaan hankkeen ajan-kohtaisista kuulumista, tapahtumista ja tuloksista sekä yleisesti sen toimintaan liittyvistä aiheista Suomesta ja maailmalta.

Uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa vuoden 2020 loppuun asti. Voit tilata sen itsellesi Laurean Lyyti-lomakkeella.


Uutinen 8.8.2019
Palvelutarpeen arviointivälineen ensimmäinen pilottiversio on nyt julkaistu 

RETU-hankkeessa kehitetyn digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen CREAR-mittarin pilottiversio on julkaistu verkossa.

CREAR-mittaria edelleen kehitetään pilotoinnista saadun palautteen perusteella. Palautetta mittarista voi antaa palautetoiminnon kautta, joka tulee näkyviin mittarin täyttämisen jälkeen.


Seminaari
RETU seminaari Tampereella 11.4.2019 klo 12-16

RETU-hankkeen ensimmäinen seminaari pidetään Tampereella 11.4.2019 TAMKin Proakatemian Stagella. Ilmoittaudu mukaan 31.3.2019 mennessä. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen seminaariin.


Uutinen 18.10.2018
RETU-hanke on käynnistynyt

RETU-hankkeesta työvälineitä opiskelijoiden toimijuuden ja toimintakyvyn arviointiin: Laurean koordinoima Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke käynnistyi lokakuussa. Lue lisää Laurean sivuilta.