’Kuka minä olen?’ – Identiteetti ja ohjaus

Teksti ja kuva: Mika Launikari, Laurea-ammattikorkeakoulu ’Kuka minä olen?’ tai ’Mikä minusta tulee?’ ovat kysymyksiä, jotka askarruttavat useimpia meistä aika ajoin. Tällaiset pohdiskelut kuuluvat olennaisesti ihmisen kasvuun ja kehittymiseen. Samoin …

Yhressä Tampereella – hankkeet kohtaavat

Kirjoittajat: Hanne Mäki-Hakola ja Ari Jussila, TAMK RETU-hankkeen aikana Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) on toiminut TAMKin kumppanina CREAR-palvelutarpeen arviointivälineen pilotoinnissa (CREAR-mittari). Koska Tredulla ei ole RETU-hankkeessa omaa budjettia, lähtökohta yhteistyölle …

Resilienssi ja tulevaisuususko

Kirjoittaja: Helena Kasurinen, RETU-projektipäällikkö, Laurea AMK Keväästä 2020 lähtien olemme olleet tilanteessa, joka on koetellut useiden opiskelijoiden kykyä selviytyä poikkeusolosuhteissa. Viimeaikaisten selvitysten perusteella tiedetään, että etäopetukseen siirtyminen on aiheuttanut nuorten …

Yhteensoiva minuus ja itsensä johtaminen

Kirjoittaja: Mika Launikari, Laurea ammattikorkeakoulu Euroopan komissio avasi uuden digitaalisen Europassi-palvelun heinäkuussa 2020. Se on saatavilla 29 eurooppalaisella kielellä. Uusi Europassi tarjoaa kansalaisille työkaluja ja tietoa elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun …

CREAR-mittari ja EU:n elinikäisen oppimisen avaintaidot

Kirjoittaja: Raimo Vuorinen, KTL, Jyväskylän yliopisto RETU-hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Tämä tavoite on erittäin …

Kuinka tukea opiskelukykyä ja -taitoja?

Kirjoittaja: Tuula Niskanen, ammattiopisto Spesia RETU-hankkeessa kehitetyllä digitaalisella palvelutarpeen arviointivälineellä saadaan tietoa muun muassa opiskelijan opiskelukyvystä ja -taidoista. Tietojen pohjalta opiskelijoiden tukea suunnitellaan ohjauskeskusteluissa niin, että opiskelu olisi kaikille mahdollisimman …

RETU-hankkeen aloitusseminaarin satoa ja ajankohtaista syksystä

Tampereella TAMKin Proakatemialla 11.4.2019 pidetyn RETU-hankkeen seminaarin osana pidettiin osatoteuttajien vetämiä teematyöpajoja. Lisäksi kuultiin puheenvuorot hankkeen projektipäälliköltä KT Helena Kasuriselta sekä KT Raimo Vuoriselta. Tässä kirjoituksessa summataan seminaarin satoa kokonaisuudessaan.