Uutinen 26.6.2020
Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma

Hallitusohjelman mukaisesti opinto-ohjausta vahvistetaan eri koulutusasteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää opinto-ohjauksen kehittämisohjelman perusopetuksessa ja toisella asteella. Se kytkeytyy oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun, Oikeus oppia – ja Oikeus osata -ohjelmiin sekä valmistelussa olevaan lukiokoulutuksen laatuohjelmaan.


Uutinen 1.6.2020
RETU-uutiskirje

RETU-hankkeen ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt. Siinä kerrotaan hankkeen ajan-kohtaisista kuulumista, tapahtumista ja tuloksista sekä yleisesti sen toimintaan liittyvistä aiheista Suomesta ja maailmalta.

Uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa vuoden 2020 loppuun asti. Voit tilata sen itsellesi Laurean Lyyti-lomakkeella.


Uutinen 8.8.2019
Digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen eli RETU-mittarin ensimmäinen pilottiversio on nyt julkaistu

RETU-hankkeessa kehitteillä olevan digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen, eli RETU-mittarin, ensimmäinen pilottiversio on nyt julkaistu osoitteessa https://retumittari.fi/

RETU-mittaria kehitetään pilotoinnista saadun palautteen perusteella. Palautetta mittarista voi antaa palautetoiminnon kautta, joka tulee näkyviin mittarin täyttämisen jälkeen.


Seminaari
RETU seminaari Tampereella 11.4.2019 klo 12-16

RETU-hankkeen ensimmäinen seminaari pidetään Tampereella 11.4.2019 TAMKin Proakatemian Stagella. Ilmoittautaudu mukaan 31.3.2019 mennessä. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen seminaariin.


Uutinen 18.10.2018
RETU-hanke on käynnistynyt

RETU-hankkeesta työvälineitä opiskelijoiden toimijuuden ja toimintakyvyn arviointiin: Laurean koordinoima Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke käynnistyi lokakuussa. Lue lisää Laurean sivuilta.