Ura ja urasuunnittelutaidot – pelaatko Monopolia vai Afrikan tähteä? Urasuunnittelutaidot -työpajan huomioita RETU-seminaarista 11.4.2019

Tampereella TAMKin Proakatemialla 11.4.2019 pidetyn RETU-hankkeen seminaarin osana pidettiin osatoteuttajien vetämiä teematyöpajoja. Työpajojen teemat olivat opiskelijoiden hyvinvointi ja toimintakyky, opiskelukyky ja -taidot, urasuunnittelutaidot ja työllistymistaidot. Tässä blogikirjoituksessa esitellään TAMK:n työpajan huomioita.


Kirjoittajat: Hanne Mäki-Hakola ja Ari Jussila, TAMK ammatillinen opettajankoulutus


Jutellaanpa hiukan urasta. Ura on siinä mielessä jännä käsite, että sen merkitys vaihtelee ja riippuu siitä, missä yhteydessä olemme sitä oppineet käyttämään. Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden myötä ura on hiipinyt myös ammatillisen koulutuksen käytäntöihin ja kielenkäyttöön. Monelle meille jo pidempään työelämässä mukana olleelle, ura luo mielikuvia etenemisestä, nousemisesta ja menestymisestä. Jos vertaamme tätä ura-käsitystä peliin, se voisi olla Monopoli. Siinä tavoitteena on mahdollisimman suuren omaisuuden kerääminen. Matka kohti rikkauksia tapahtuu ennalta suunniteltua reittiä pitkin kulkien. Näin voidaan myös ura ymmärtää. 

RETU-hankkeen aloitusseminaarissa 11.4.2019 järjestetty työpaja tarjosi meille TAMKilaisille mahdollisuuden pohtia erilaisia lähestymistapoja uraan paikalla olleiden opetus- ja ohjausalan ammattilaisten kanssa. Työpajan keskustelujen perusteella ura tulee nähdä laajemmin kuin etenemisenä työuralla. Ura, etenkin tulevaisuuden työmarkkinoilla, näyttäytyy vaihtelevana ja osittaisena. Monopolin sijaan suomalaisille tuttu Afrikan tähti -peli antaa hyvän ajattelumallin siihen, miten uraa voisi kuvata. Tässä pelissä tavoitellaan pääsyä Kairoon tai Tangeriin Afrikan tähden kanssa. Aluksi tähti pitää tosin löytää, ja sen etsimiseen voi käyttää erilaisia menetelmiä, esim. lentäen tai merireittiä pitkin ja ottaa etenemisessä riskejä. Monopolista poiketen voi valita eri reittejä ja muuttaa reittisuunnitelmia pelitilanteen mukaan. Myös sattumalla on aina oma osuutensa; toinen löytää timantin ja toinen taas rosvon. 

Koska TAMKin vastuualueena RETU-hankkeessa on urasuunnittelutaidot ja niiden vahvistaminen, on edelleen syytä pohtia mitä nämä erilaiset urakäsitykset merkitsevät urasuunnitelman kannalta ja mitä taitoja urasuunnittelun tueksi tarvitaan? Mitä ylipäätään voi suunnitella etukäteen? Afrikan tähti –pelissä ei voi laatia selkeää, yksityiskohtaista suunnitelmaa miten edetä. Jos pelissä tavoitellaan Afrikan tähden löytymistä, niin mikä on tavoite elämän uralla? Se on iso kysymys ja vastausvaihtoehtoja on tarjolla useita. Frank Martelan ajatuksiin tukeutuen Afrikan tähdeksi voidaan valita merkityksellinen elämä. Se, mikä on tavoittelemisen arvoista ja merkityksellistä, on jokaisen keksittävä itse. Ura on matka ja sisältää välitavoitteita, joita voi helpommin määritellä kuin kokonaista merkityksellistä elämää.

Urasuunnittelutaidot voidaankin nähdä taitoina selvitä valintatilanteista ja taitona tehdä tilanteeseen sopivia valintoja. Afrikan tähti -pelissä huomioit valintatilanteissa vaikuttavat tekijät – kannattaako ostaa lentolippu tai pitääkö edetä varman päälle rosvoja vältellen. Urasuunnittelutaidot tarkoittavat taitoa lukea ympäristöä esim. työllistymismahdollisuuksien kannalta, taitoa arvioida omia mahdollisuuksia sekä tunnistaa mitä osaa ja mitä pitää oppia. Näiden taitojen perusteella tehdään niin hyvä päätös kuin tilanteessa on mahdollista.

Uudistunut lainsäädäntö edellyttää, että ammatillisessa koulutuksessa tehdään urasuunnitelma ja vahvistetaan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia. Oppilaitoksissa ollaan uuden asian edessä, kun ratkotaan, miten em. uudistukset vaikuttavat opiskelijoiden valmiuksien kehittymiseen. Asiat ovat tärkeitä ja oppilaitoksissa ollaan kehittelemässä erilaisia toimintamalleja. Tässä hankkeessa haluamme olla auttamassa oppilaitoksia löytämään hyviä tapoja urasuunnitteluvalmiuksien vahvistamiseen, jotta mahdollisimman moni opiskelija löytää oman tavoittelemisen arvoisen tähtensä ja itselleen merkityksellisen elämän.


Artikkelikuvat: Saara Gröhn 2019