CREAR-mittari on tarkoitettu kaikille!

RETU-hankkeessa on tavoitteena kohdentaa oppilaitosten palveluita oikein ja nopeasti juuri heille, jotka palveluja tarvitsevat. Tämän avuksi hankkeessa on kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka tunnetaan nimellä CREAR. Se tulee sanoista Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness.

Kirjoittaja: Piia Virtanen, Spesia


CREAR-mittarissa on kysymyksiä teemoista, jotka voivat olla vahvuuksia, toimivia tai vaikeita alueita opiskelijan elämässä. Arviointiväline neuvoo eteenpäin ja auttaa pohtimaan omaa tilannetta.

Selkokielinen mittari kehitettiin osaksi valikkoa, jotta jokainen opiskelija voisi vastata kysymyksiin. Kysymykset muokattiin selkokielelle Selkokeskuksen tarjoamien ohjeiden mukaisesti.

Selkokieltä kirjoitetaan usein siten, että ajatellaan tiettyä kohderyhmää. RETU-hankkeen työssä ei voinut ajatella esim. vain opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Oli mietittävä eri kohderyhmiä ja pyrittävä mukauttamaan lauseita selkokielelle siten, että mahdollisimman moni selkokieltä tarvitseva voisi niistä hyötyä. Toisaalta työ piti tehdä siten, että mittarin alkuperäinen ajatus ja idea säilyvät.

CREAR-mittari on pilottivaiheessa. Alkaessani kirjoittaa tätä tekstiä avasin mittarin jälleen. Näin heti kohtia, joita selkoversiossa voimme vielä parantaa. Olin tyytyväinen! Miksi? Selkokieli on saavutettavuuden ja esteettömyyden työkalu. Työ kohti esteettömyyttä on jatkuvaa ja ratkaisut muuttuvat yhä uusien keskustelujen ja kohtaamisten kautta.

Ehdotankin: jos kohtaat työssäsi selkokielestä hyötyviä opiskelijoita, ohjaa heidät mittarin pariin. Tarkastelkaa mittarin antamaa tulosta keskustellen. Annattehan myös palautetta CREAR-mittarista sivun alareunasta löytyvän vihreän puhekuplan kautta. Kiitos!


Selkokielen määritelmä

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. (https://selkokeskus.fi/selkokieli/maaritelma/)

Kuvat: Jarno Virtanen