CREAR-mittari esillä eri foorumeilla

Kirjoittaja Helena Kasurinen, Laurea

RETU-hankkeessa kehitettyä digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä eli CREAR-mittaria esiteltiin syyskuun aikana monelaisilla foorumeilla (CREAR tulee sanoista Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness). Bratislavassa järjestettiin kansainvälisen ohjausalan järjestön IAEVG:n konferenssi 11.–13.9.2019. Konferenssin teemoina olivat muun muassa sosiaalinen oikeudenmukaisuus , syrjäytymisen ehkäisy ja organisaatioiden välinen yhteistyö.

Teemoja käsiteltiin pääpuheenvuoroissa, joissa edellä mainittujen lisäksi keskusteltiin työelämän ja yhteiskunnan muutoksesta. Lisäksi konferenssin ohjelma sisälsi pieniä sessioita ja työpajoja.

Helena Kasurinen esittelemässä RETU-hanketta IAEVG:n konferenssissa (kuva: Mervi Lätti)

CREAR-mittari oli esillä työpajassa, joka toteutettiin yhdessä Haaga-Helian, Karelian ja Laurean hanketoimijoiden kanssa. Konferenssin teemoista valitsimme oppilaitosten välisen yhteistyön ja syrjäytymisen ehkäisyn läpäiseviksi aihealueiksi. Jatkoväylä-hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, joiden avulla siirtyminen ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun sujuvoituu.

Toteemi-hankkeessa on tutkittu opiskelijoiden tulevaisuususkoa ja hyvinvointia. Hankkeen tulosten perusteella voidaan väittää, että opiskelijoista noin 30 prosentilla on ongelmia opinnoissaan tai muulla elämänalueella. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että juuri nämä opiskelijat hakeutuvat harvoin opiskelijapalvelujen pariin. Koska olisi tärkeää tunnistaa nämä tukea tarvitsevat opiskelijat, kehitimme CREAR-mittarin varhaisen puuttumisen työvälineeksi.

CREAR-mittarin kysymykset on laadittu hyödyntämällä Toteemi-hankkeessa kerättyä dataa ja aineiston analyysin tuloksia. Valitut kysymykset kartoittavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja –taitoja, toimijuutta, hyvinvointia sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja.

CREAR-mittari kansallisilla foorumeilla
CREAR-mittari oli esillä 18.9.2019 THL:n ja OPH:n yhdessä järjestämällä Hyvinvointiareenalla. Työvälinettä esiteltiin työpajassa, jonka teemana oli opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa koulutuksessa. Ennen CREAR-mittarin esittelyä kuultiin uusimman kouluterveyskyselyn tuloksia.

Perjantaina 20.9.2019 CREAR-mittari osallistui Dare to Learn -tapahtumassa Hacking Higher Education 2019 finaaliin. Hankkeemme työ sai hyvää palautetta tilaisuuden tuomareilta. He totesivat, että CREAR-mittari tulee todelliseen tarpeeseen ja sitä tulisi hyödyntää myös korkea-asteella varhaisen puuttumisen välineenä.

Dare to Learn HHE-finalistit lavalla (kuva: Sanna Niinikoski)