Opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko ammattikorkeakoulussa – Toteemi-hankkeen julkaisu on ilmestynyt

Laurean Toteemi-osahankkeessa on tuotettu julkaisu, jossa esitellään tehdyn tutkimuksen tuloksia ja kehittämistyötä, joka aloitettiin tehtyjen havaintojen perusteella. Pääteemoina artikkeleissa ovat opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko sekä toimintakyky. Lähtökohtana on, miten parhaiten voidaan edistää opiskelijoiden opintojen etenemistä ammattikorkeakouluopintojen aikana, this site. Laurean osahankkeen toiminnassa mukana ollut henkilöstö on osallistunut julkaisun kirjoittamiseen.

RETU-hankkeen digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen kehitystyö pohjautuu Toteemi-osahankkeessa tehtyyn tutkimukseen ja sen tuloksiin.

Julkaisun pääset lataamaan Theseuksesta.

Lisätietoja hankkeesta saat projektipäälliköltä Arto Salorannalta sekä RETU-hankkeen projektipäälliköltä Helena Kasuriselta. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)laurea.fi.


Kuva: Toteemi-julkaisun kansikuva. Taitto Satu Salmivalli. Laurea-ammattikorkeakoulu.