RETU-hankkeen kolmannen pilotointityöpajan esitysmateriaalit 5.2.2020

RETU-hankkeen kolmas pilotointityöpaja pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella sekä pilottialueilla 5.2.2020. Alustuksista ja tehtävänannosta opiskelu- ja oppimisteemaisessa työpajassa vastasi Spesia. Työpajan materiaaleihin voit tutustua alta.


OAMKissa koottu työkalupakki urasuunnittelun ja työllistymisen tueksi

Työkalupakki sisältää konkreettisia tehtäviä urasuunnittelu-ja työllistymistaitojen kehittämiseksi. Tehtäviä voidaan hyödyntää palvelutarpeen arvioinninvälineen tulosten tarkastelun jälkeen osana ohjausta, joka tukee urasuunnittelu-ja työllistymistaitojen kehittymistä. Tehtäviä voidaan hyödyntää myös Opiskelu-ja urasuunnitteluvalmiudet tutkinnon osan toteuttamisessa ja esimerkiksi HOKS-keskustelun ennakkotehtävinä. Tehtäviä voidaan käyttää yksilö-tai ryhmäohjauksessa.


OPH:n Elinikäinen ohjaus -sivustolta tietoa ja tukea ohjauksen ammattilaisille

Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä elinikäisestä oppimisesta on tullut yhä merkityksellisempää. Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus auttaa yksilöitä eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa. Ohjaus myös tukee yksilöitä tekemään koulutukseen ja työuraan liittyviä päätöksiä sekä hallitsemaan elämänpolkujaan.

OPH:n Elinikäinen ohjaus -sivustolle on koottutietoa ohjauksesta eri koulutusasteilla sekä ohjauksen muista palveluista ja toimijoista Suomessa ja maailmalla.

Tutustu Elinikäinen ohjaus -sivuston materiaaleihin tästä.


Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta -verkkolehdet ladattavissa Pedanetin ELO-torilta

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta -verkkolehden numerot ovat ladattavissa Pedanetin ELO-torilta (ks. oikea sivupalkki Tiedotteet alta). Joulukuun 2019 numerosta 13 löytyy myös tuttuja kuulumisia RETU-hankkeen projektipäällikkö Helena Kasurisen kynästä.

Tästä pääset selailemaan verkkolehden numeroita.


RETU-hankkeen toisen pilotointityöpajan esitysmateriaalit 2.12.2019

RETU-hankkeen toinen pilotointityöpaja pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella sekä pilottialueilla 2.12.2019. Alustuksista ja tehtävänannosta toimijuusteemaisessa työpajassa vastasi Laurea. Työpajan materiaaleihin voit tutustua alta.


Toimintamalleja opiskelijoiden tukemiseen

RETU-hankkeen konsortiosta on kerätty kuluneen vuoden aikana hyviä toimintamalleja opiskelijoiden tukemiseen. Olemme koostaneet mallit yhteen jaettavaksi kaikkien kiinnostuneiden kesken. Alta voit ladata koosteen itsellesi tutustuttavaksi.


RETU-hankkeen ensimmäisen pilotointityöpajan esitysmateriaalit 1.10.2019

RETU-hankkeen pilotoijat kokoontuivat hankkeen ensimmäiseen pilotointityöpajaan etäyhteyden ääreen
omilla alueillaan sekä Laurean Tikkurilan kampukselle 1.10.2019. Alustuksista ja tehtävänannosta hyvinvointiteemaisessa työpajassa vastasivat Karelia ja Riveria. Työskentelyn yhteenvedot koostettiin Padletille. Työpajan materiaaleihin voit tutustua alta.


RETU-hankkeen seminaarin esitysmateriaalit 11.4.2019

RETU-hankkeen aloitusseminaari pidettiin TAMKin Proakatemialla
Tampereella 11. huhtikuuta. Pääset tutustumaan Helena Kasurisen ja Raimo Vuorisen esityksiin sekä Padletillä kerättyyn työpaja-aineistoon alta.